Informatie

Het logo

In het logo ziet u links een gestyleerde weergave van de dorpen rond de Zwaakse Weel. De naam van onze federatie is immers ‘Rond de Zwake’. Als u op het plaatje hieronder klikt krijgt u een grotere weergave.

 

ONTSTAAN

Vanaf 2015 heeft Ds. Arie van der Maas, destijds predikant voor DEO, zich ingezet om de samenwerking tussen de protestantse dorpen in Borsele concreet te maken. In 2018 werden de federaties Rond de Zwake en de Samenwerking gevormd.

Hieronder treft u de startnotitie, voortgangsrapportage en een artikel dat in de media verscheen.

Eenmaal per jaar, de laatste zondag in oktober, vieren de twee federaties / 9 dorpskerken gezamenlijk de eredienst. Daarnaast wordt er in het aanbod van vorming en toerusting intensief samengewerkt door de twee federaties en de RK Pater Damiaanparochie, zie onder Activiteiten.

Samenvatting ‘Hart voor de Zak’ Kerkwijzer januari 2015

Tussenrapportage ‘Hart voor de Za(a)k’

Startnotitie ‘Hart voor de Zak

Geloven in de Za(a)k, artikel werkverband kerkelijk opbouwwerkers